INFO

Vrouwenzorg Kwaliteit en Innovatie

Activiteiten:
Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) organiseert en begeleidt een aantal activiteiten in het kader van kwaliteit en innovatie.
Afhankelijk van de activiteit zet Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) inhoudsdeskundigen en projectleiders in.

Projecten die Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) in haar portfolio heeft:
 
Spiegelbijeenkomst;
Het gebruiken van belevingservaringen van patiënten wordt steeds meer gezien als een goed hulpmiddel om beroepsbeoefenaren bewust te maken van de effecten van hun professioneel handelen. Naast deze bewustwording leveren de uitkomsten van de bijeenkomst na een sterkte-zwakte analyse vaak concrete items op die men de inzet kan maken van verbeteringstrajecten.

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) heeft ervaring met het opzetten en begeleiden van spiegelbijeenkomsten.
Naast het opzetten van deze bijeenkomsten kan er ook gebruik gemaakt worden van ervaren gespreksleiders en een bijscholing voor het trainen van eigen gespreksleiders.

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) richt zich hierbij op het “in huis halen van de deskundigheid” zodat de instelling op eigen kracht toekomstige trajecten zelf kan opzetten en begeleiden.

Focusgroep;
De focusgroep is een uitgelezen hulpmiddel om innovaties op het gebied van zorg en organisatie voor te leggen aan de “gebruiker”. De “gebruiker” kan zowel intern als extern van aard zijn, met andere woorden de professional of de zorgvrager.
Uitkomsten van de focusgroep kunnen bijdragen aan de bevestiging van de vernieuwing en aan bijstelling van initiatieven. Ook hier is de feedback van de “gebruiker” van zeer grote waarde.

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) heeft ervaring met het opzetten en begeleiden van focusgroepen. Ook hier kan gebruik gemaakt worden van deskundigen in de fase van het opzetten van focusgroepen, de uitvoering en verwerking van resultaten. Men kan tevens kiezen voor een traject waarbij men middels training de deskundigheid in huis haalt.

Zelfevaluatie middels e-toetsing;
E-toetsing is een bruikbaar hulpmiddel om o.a. basis kennis en kritische kennis te evalueren. De professional kan zichzelf toetsen en aan de hand van de resultaten deskundigheidsgebieden en aandachtspunten voor zich zelf en het management inzichtelijk maken.
Om toetsing een middel van zelfevaluatie te maken zijn kwalitatief goede databanken nodig, en zal de nodige aandacht uit moeten gaan naar de medewerkers in het traject van introductie en implementatie.
Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) begeleid instellingen in dit traject door de inzet van deskundigen op het gebied van
E-toetsing. Naast deze begeleiding kan er gebruik gemaakt worden van trainingen op het gebied van toetsconstructie en toetsredactie.
Deelnemers aan deze trainingen worden hierdoor in staat gesteld om een actieve bijdrage te leveren aan het opzetten van een databank van toetsvragen die men kan inzetten bij zelfevaluatie. De gegevens die deze vorm van zelftoetsing opleverd kan na analyse een belangrijke bijdrage leveren om gericht scholing aan te bieden op groeps- en individueel niveau.

Naast het E-toetsen als project vorm te geven, is het ook mogelijk om alleen gebruik te maken van de toetsdatabank. U kiest dan voor het in overleg samenstellen van een zelfevaluatie toets, waarna u over kunt gaan tot het actief toetsen van uw medewerkers.

Interesse:
Heeft het lezen van deze informatie uw interesse gewekt in één van onze Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) projecten, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Naast deze projecten zijn wij als projectburo volop in ontwikkeling en zetten ons ook in voor specifieke werkplek gebonden opdrachten.

Voor informatie over de bijscholing kunt u contact opnemen met: Rob Göbel, Docent en projectleider Vrouw&Zorg tel: 06 81 12 75 05 e-mail: robgobel@vrouwenzorg.nl

Kosten: worden na inventarisatie van de gewenste projectbegeleiding in een offerte vastgelegd.
 
.
.
.
.
.
.
.
 
 
 
 
  

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg)
Opleiding en Kwaliteit

KvK:34309405 0000


Contact

- Over Vrouw&Zorg PREZI
- Routeplanner

- Voorwaarden Algemeen
- AVG persoonsgegevens

- Accreditatiepunten KNOV / KCKZ / V&VN
 
- Klachtenprocedure

Disclaimer

    

 
Instellingsregistratie door:

  

 

Accreditatie diverse scholingen door:

     

Gecertificeerde trainers: