INFO

INCOMPANY SCHOLING


Vrouw&Zorg verzorgt incompany trainingen op uw eigen locatie door heel Nederland.
Er zijn reeds scholingen in diverse regio's door Vrouw&Zorg georganiseerd zoals:
- Verloskundige kring Leeuwarden
- Verloskundigen "De Kern" Leiden
- Kraamzorg Betuwe en Gelders Vallei
- Verloskundige kring Amstelland
- SFG Rotterdam
- OLVG Amsterdam
- AMC Amsterdam
- Geboortecentrum Puur (v.h. Wonderwereld) Hoofddorp
- WFG Hoorn
- Wilhelmina ziekenhuis Assen
- Verloskunde Academie Maastricht
- Wenckenbach instituut Groningen
- Catharina Ziekenhuis Nijmegen
- Medisch Spectrum Twente, Enschede

etc.......

Vrouw&Zorg kan zowel theoretische bijeenkomsten als praktijkgerichte bijeenkomsten organiseren zoals Acute verloskunde.
Wij beschikken over voldoende trainingsmateriaal en poppen/fantomen om groepen van verschillende grootte te trainen.
Groepsgrootte wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald en is mede afhankelijk van de trainingsmogelijkheid op uw locatie.

Onze trainers/docenten zijn zeer ervaren in het geven van trainingen aan de professionals binnen de verloskunde. Veel van onze trainers zijn nog werkzaam in de dagelijkse praktijk waardoor theorie en praktijk goed met elkaar worden gecombineerd.
De cursussen bij Vrouw&Zorg verlopen volgens een format dat gebaseerd is op een actieve houding van deelnemers in de bestudering van en voorbereiding op het programma.
Het interactief uitwisselen van kennis en specifieke vaardigheden die van belang zijn binnen de beroepsuitoefening in de ‘Vrouwenzorg’ vormt een essentieel onderdeel van de werkwijze.
Het opleidings- en ervaringsniveau van de doelgroep is bepalend voor het niveau van de cursus.
Naast theorie en casusbespreking maakt vrouw&zorg gebruik van simulatie met acteurs en LOTUS-slachtoffers.
Daar waar mogelijk worden digitale toetsing en e-learning ingezet als onderwijsmethode.

Vrouw&Zorg heeft een gevarieerd aanbod van trainingen. Er zijn verschillende trainingen op het gebied van de kraamzorg, verloskunde en neonatologie. Tevens zijn er trainingen met meer algemene items, waarbij de vertaalslag wordt gemaakt naar de setting binnen de kraamzorg en verloskunde.
Het cursusniveau zal worden afgestemd op het opleidings- en ervaringsniveau van de doelgroep. De genoemde trainingen worden tijdens verschillende dagdelen gepland.

Keurmerken en Toetsingkaders
Vrouw&Zorg is in het bezit van een KNOV-accreditatie (Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen) voor diverse scholingen en V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland accreditatie voor het onderdeel CTG en heeft een instellingsaccreditatie van het KCKZ (Kenniscentrum Kraamzorg).
 
Daarnaast wordt voor de EHBO en reanimatie-lessen gebruik gemaakt van de richtlijnen van het Oranje Kruis, Nederlandse Hart stichting en de NRR (Nederlandse Reanimatieraad) en worden voor deze specifieke lessen door deze organisaties gecertificeerde docenten ingezet. Deze docenten worden volgens de eisen van de genoemde organisaties gehercertificeerd.
De EHBO en reanimatie-lessen worden ingeschreven in de systemen van de organisaties en er vindt visitatie plaats.
De deelnemers aan deze cursussen worden beoordeeld met het Oranje Kruis en NRR-assesment formulier. Daarnaast wordt er in voorkomende situaties tevens een schriftelijke toets gemaakt.
 
Voor alle cursussen geldt dat deelname niet leidt tot diplomering, maar recht geeft op een certificaat van deelname.
U kunt uw informatievraag via email aan ons toesturen.
Er wordt met u contact opgenomen indien wij aanvullende informatie nodig hebben om uw vraag te kunnen beantwoorden.
U kunt ons ook telefonisch bereiken van ma-vr 10.00-18.00 uur
tel.: 06 81 12 75 05

  

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg)
Opleiding en Kwaliteit

KvK:34309405 0000


Contact

- Over Vrouw&Zorg PREZI
- Routeplanner

- Voorwaarden Algemeen
- AVG persoonsgegevens

- Accreditatiepunten KNOV / KCKZ / V&VN
 
- Klachtenprocedure

Disclaimer

    

 
Instellingsaccreditatie door:

   

 

Accreditatie diverse scholingen door:

      

 

Gecertificeerde trainers: