INFO

Geschiedenis en werking; Lachgas tijdens de baring

Lachgas werd in 1776 in Bristol ontdekt en in 1881 in Rusland voor het eerst tijdens de bevalling toegedient.
De chemische formule voor lachgas is; N2O
Lachgas werd in de beginperiode gezien als onderdeel van "vermaak" en in artistieke kringen en op kermisatracties.
In de medische wereld is het anaesteticum geintroduceerd voor kleine operatieve ingrepen en bij tandheelkundige ingrepen vanwege de roes en de vermindering van pijnbeleving.
De exacte werking van lachgas in onbekend. Het is kortwerkend en wordt door inademing toegediend en weer via de ademhaling uitgescheiden.

Lachgas wordt in verschillende werstere landen tijdens de bevalling gebruikt. de barende beleefd een roes, ontspanning en een vermindering van de pijnsensatie.
In Nederland is het lange tijd ook binnen de verloskunde gebruikt totdat er signalen kwamen dat er mogelijk een relatie zou bestaan tussen "aangeboren afwijkingen" en het optreden van miskramen bij personeel wat langdurig werd blootgested aan lachgas tijdens hun werk.Ondanks dat er geen goede wetenschappelijke onderzoeken waren waarin deze stelling bevestigd kon worden is het lachgasgebruik tijdens de bevalling gestaakt.

In 2009-2010 heeft het Sophia geboortecenrum i.s.m. het Erasmus mc in Rottedam het initiatief genomen om de toediening van lachgas tijdens de bevalling onder veilige omstandigheden te onderzoeken.
Deze pilot heeft er toe geleid dat er richtlijnen zijn opgesteld waar ook de inspectie van volksgezondheid, de arbeidsinspectie en de KNOV bij waren betrokken.

Lachgas is hierdoor weer geintroduceerd als pijnreducerende interventie voor verloskundigen in de eerste lijns verloskundige zorg.
Het lachgas wat in de verloskundige zorg wordt gebruikt bestaat 50% uit lachgas (N2O) en 50% zuurstof.
Deze samenstelling wordt gebruikt om desaturaties door gebruik van lachgas te voorkomen en veilig gebruikt kan worden binnen de verloskundige zorg.
De huidige richtlijnen richten zich op een veilig gebruik voor de client en een veilige omgeving voor de professional (verloskundige, kraamverzorgende, verpleegkundige).
Verschillende regio's in Nederland hebben deze vorm van pijnreductie geinroduceerd. Vrouwenzorg verzorgt lachgastrainingen sinds 2014 in Amsterdam en als incompanytrainingen en kan tevens begeleiding geven voor na- en bijscholing en implementatie trajecten.

Om lachgas veilig te kunnen toedienen is goede training van belang. Een lachgastraining bestaat uit verdieping in de indicaties, contra indicaties, werking, bijwerking, het tecnische aspect van lachgastoedieningen het gebruik en zorg van de lachgasinstallatie.

Voor meer achtegrond informatie o.a.:
- Wikipedia; "Distikstofmonoxide" en "Algehele narcose"

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg)
Opleiding en Kwaliteit

KvK:34309405 0000


Contact

- Over Vrouw&Zorg PREZI
- Routeplanner

- Voorwaarden Algemeen
- AVG persoonsgegevens

- Accreditatiepunten KNOV / KCKZ / V&VN
 
- Klachtenprocedure

Disclaimer

    

 
Instellingsaccreditatie door:

   

 

Accreditatie diverse scholingen door:

      

 

Gecertificeerde trainers: