INFO

Lachgastraining projecten en opdrachtgevers

Sinds 2014 verzorgt Vrouwenzorg lachgastrainingen aan verloskundigen, kraamverzorgenden en andere zorgprofessionals.
Vanaf eind 2017 heeft Vrouwenzorg de samenwerking gezocht met het geboortecentrum Sophia (Erasmus mc). De lachgastraining is aangeapst aan de huidige eisen voor lachgastoediening en het trainingsformat is aangepast om meer tegemoet te komen aan de praktische kanten van lachgastoediening tijdens deze training.
het team betaat uit 1'lijns en klinisch verloskundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen die ineht Sophia geboortecentrum zijn opgeleid als trainer.
De Vrouwenzorg trainers hebben ruime praktijkervaring binnen de verloskundige zorg en zijn berokken in het geven van onderwijs aan verloskundigen, verleegkundige, A(n)IOS en verpleegkundigen.

In het format van de training vormt de zelfstandige voorbereiding middels e-learning een belangrijk uitgangspunt om de bijeenkomst praktijkgericht te houden.
Vrouwenzorg beschikt over meerdere Lachgas simulatie opstellingen waarmee de lachgastoediening kan worden gesimuleerd.
Tijdens de lachgastraining wordt er uitgebreid geoefend met de verschillende materialen en is er ruime tijd voor vragen m.b.t. de toepassing en de achtergronden.

Wat brengt 2018?

VSV Roermond (2018-jan-mei)
Vrouwenzorg traint in 2018 de gehele VSV-Roermond getraining in lachgas toediening.
Tijdens deze lachgastraining zijn verloskundigen en kraamverzorgenden uitgebreid getraind.
De feedback over de voorbereiding was zeer positief en de bijeenkomst werd als zeer goed, veilig oefenen en als praktijkgericht beoordeeld.

VSV-Sneek
In de regio Sneek zal de verbouwing van de "verloskamers" met lachgas toedieningsoptie begin mei gereed zijn.
Vrouwenzorg zal ook de verloskundigen in deze regio trainen. De trainingen zullen plaatsvinden op de Vrouwenzorg locatie in Heerenveen waar men beschikt over werkende simulatie opstellingen voor de toedoening van lachgas.

Verloskundigen Amsterdam Noord en BovenIJ
Het samenwerkingsverband van verloskundigen en het BovenIJ ziekenhuis zullen medio 2018 ook over verloskamers beschikken war lachgastoediening tijdens de bavalling mogelijk zal worden.
De lachgastrainingen zullen voor de verloskundigen (eerste lijn en klinisch) en verpleegkundigen plaatsvinden op de opleidingslocatie van Vrouwenzorg in Amsterdam.

Open inschrijvingen
De lachgastraining die Vrouwenzorg organiseert als open inschrijving is geschikt als "basistraining" en als "herhalingstraining".
De training wordt zowel in Amsterdam als in heerenveen georganiseerd. Het is mogelijk om aparte data in oveleg aan te vragen voor verloskundigen die graag met elkaar op een afgesproken tijdstip willen trainen als de geplande data van Vrouwenzorg niet aansluiten op de specifieke behoefte.
Informatie is hiervoor telefonsch en per email op te vragen.

Data Lachgastraining open inschrijving
 

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg)
Opleiding en Kwaliteit

KvK:34309405 0000


Contact

- Over Vrouw&Zorg PREZI
- Routeplanner

- Voorwaarden Algemeen
- AVG persoonsgegevens

- Accreditatiepunten KNOV / KCKZ / V&VN
 
- Klachtenprocedure

Disclaimer

    

 
Instellingsaccreditatie door:

   

 

Accreditatie diverse scholingen door:

      

 

Gecertificeerde trainers: