INFO

logo_vz_gca_baring_3.jpgVrouwenzorg
Scholingsdag Lachgas / Entonox / Relivopan Toediening Durante Partu / N2O

Data voor lachgastraining
Lachgastraining voor verloskundigen

Lachgastraining voor kraamverzorgenden


Lachgas tijdens de bevalling
Vrouwenzorg Lachgas training voor verloskundigen en kraamverzorgenden

Lachgas gebruik tijdens de bevalling wordt in steeds meer regio's in Nederland geintroduceerd. Deze vorm van pijnreductie tijdens de bevalling kan door de eerste lijns verloskundige worden ingezet in verschillende geboortecentra. Om lachgas veilig te kunnen toedienen tijdens de bevalling is het volgen van een lachgastraining zeer belangrijk.
Toediening van lachgas tijdens de baring ondersteunt de barende om zich beter te kunnen ontspannen en zorgt tevens voor een afname in de pijnbeleving tijdens de baring.
Omdat er geen doorverwijzing nodig is naar de tweede lijn voor todiening van lachgas tijdens de bevalling, kan de verloskundige de indicatie stellen of lachgas toediening als pijnreductie een realistische optie is voor de barende.
Tijdens de zwangerschap zal de verloskundige de zwangere reeds voorlichting hebben gegeven m.b.t. pijnreducerende optie tijdens de bevalling. De optie van lachgastoediening wordt hierin meegenomen.
Tijdens de counseling rondom lachgas gebruik tijdens de bevalling zal de verloskundige de voor- en nadelen van lachgas bespreken en kijken of er sprake is van contra indicaties voor het gebruik van lachgas.
Als de barende een geschikte kandidaat is voor het gebruik van lachgas, zal de verloskundige haar instrueren in het gebruik.
Van belang bij het gebruik van lachgas is dat het gaat om een on demand systeem waardoor de barende zelf bepaalt wanneer zij lachgas tot zich neemt en tevens ook de hoeveelheid kan regelen. Hulpverleners en partners mogen het lachgas tijdens de bevalling dus niet overnemen van de barende.

Om te zorgen dat de hulpverleners goed geschoold zijn om veilig lachgas toe te dienen zullen zij eerst een scholing / training lachgastoediening tijdens de bvalling moeten volgen.
In samenwerking met het Geboortecentrum Sophia (Erasmus) Rotterdam verzorgt Vrouwenzorg lachgastraining op de locaties in Heerenveen en Amsterdam. Ook worden de lachgastrainingen op locatie door heel Nederland gegeven.
De lachgastraining is mede gebasseerd op  "Randvoorwaarden voor het gebruik van Relivopan in eerste lijns geboortecentra" opgesteld door samenwerking van Erasmus Universiteit en de KNOV.
De zeer ruime ervaring met het onderwijs in de verloskundige zorg maakt dat Vrouwenzorg continue haar programma's kritisch bekijkt en daar waar mogelijk aanpassingen en vernieuwingen doorvoert.
Het huidige programma bestaat uit een dagdeel wat zowel voor startende verloskundigen en andere professionals geschikt is, maar ook geschikt is als herhalingstraining.

Verder heeft Vrouwenzorg een specifieke lachgastraining ontwikkeld voor kraamverzorgenden.
De trainers van lachgastrainingen bij Vrouwenzorg zijn allen werkzaam binnen de verloskunde als verloskundige in de eerste- en/of tweede lijn -klinisch of als gespecialiseerd verpleegkundige.

De samenwerking met het Geboortecentrum Sophia (Erasmus) Rotterdam maakt het voor Vrouwenzorg mogelijk om haar onderwijs voordurend af te stemmen op resultaten van onderzoek en de evaluaties vanuit het Sophia. Hierdoor zijn richtlijnen en protocollen waarmee tijdens de lachgas trainingen wordt gewerkt altijd up-to-date.

Omdat het lachgastraining programma is aangepast, is een nieuwe aanvraag ingediend bij het KNOV in 2018. De scholing is geaccrediteerd voor 7 punten.
De scholing voor de kraamzorg is geaccrediteerd voor 4,5 punten.

De lachgastraining is inmiddels al door verschillende deelnemers (artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden) naar tevredenheid gevolgd.
Voor verpleegkundigen en kraamverzorgenden is er een specifiek programma ontwikkeld.

De scholing is door 1'lijns verloskundigen zeer enthousiast ontvangen. "Verdiepend, praktijgericht en een zeer realistische simulatie" zijn reacties van deelnemers.

Wil je meer informatie over lachgas?
- Aanvraag Incompany lachgastraining voor verloskundigen
- Aanvraag Incompany lachgastraining voor kraamverzorgenden
- Aanvraag Incompany lachgastraining voor verpleegkundigen


Data voor lachgastraining
Lachgastraining voor verloskundigen

Lachgastraining voor kraamverzorgenden

 

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg)
Opleiding en Kwaliteit

KvK:34309405 0000


Contact

- Over Vrouw&Zorg PREZI
- Routeplanner

- Voorwaarden Algemeen
- AVG persoonsgegevens

- Accreditatiepunten KNOV / KCKZ / V&VN
 
- Klachtenprocedure

Disclaimer

    

 
Instellingsregistratie door:

  

 

Accreditatie diverse scholingen door:

     

Gecertificeerde trainers: