INFO

Gebruik persoonsgegevens

Vrouwenzorg gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor:
- correspondentie
- facturering
- opstellen certificaat e/o verklaringen
- accreditatiepunten bijschrijving in het betreffende register
- opname scholingsoverzicht (database van de door u bijgewoonde scholingen bij Vrouwenzorg)

De voor Vrouwenzorg benodigde persoonsgegevens zijn:
- Naam, adresgegevens, KCKZ e/o BIG nummer, beroep en geboortedatum

Beveiliging
Uw persoonsgegevens zijn zowel digitaal als fysiek beveiligd en worden niet aan andere partijen verstrekt.

Nieuwsbrief
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief dient u zich apart aan te melden en toestemming te geven voor het gebruik van de door u verstrekte gegevens.

Vergeten worden?
Indien u na de door u bijgewoonde Vrouwenzorg scholing niet meer wenst opgenomen te zijn in onze database kunt u een verzoek tot vergeten indienen.
U kunt dit verzoek per email aan ons toesturen. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn t.b.v. financiele afhandelingen bij Vrouwenzorg zullen bewaard blijven gedurende de wettelijke vereiste periode vanuit de Nederlandse Belastingdienst.

Mislukte e/o niet afgeronde aanmelding en hierbij ingevoerde persoonsgegevens
Indien uw aanmelding door u is afgebroken of is mislukt zullen de daarbij ingevoerde perssonsgegevens binnen 5 werkdagen uit de database worden verwijderd.

Klachten
Via ons klachtenformulier kunt u ook m.b.t. het gebruik van uw persoonsgegevens door Vrouwenzorg een klacht indienen.
De klacht zal volgens de daar in opgenomen procedure verlopen.

 

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg)
Opleiding en Kwaliteit

KvK:34309405 0000


Contact

- Over Vrouw&Zorg PREZI
- Routeplanner

- Voorwaarden Algemeen
- AVG persoonsgegevens

- Accreditatiepunten KNOV / KCKZ / V&VN
 
- Klachtenprocedure

Disclaimer

    

 
Instellingsregistratie door:

  

 

Accreditatie diverse scholingen door:

     

Gecertificeerde trainers: