INFO

OVER VROUW&ZORG (Vrouwenzorg)
 

Wat is Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg)

 
Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) verzorgt een uitgebreid (geaccrediteerd) scholingsaanbod voor beroepsbeoefenaren werkzaam binnen de verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde.
 
Daarnaast wordt via de website informatie en nieuws verspreid voor professionals zoals richtlijnen, informatie filmpjes, tuchtrechtuitspraken, productinformatie en een activiteiten agenda.
Vrouw&Zorg is een CRKBO erkend opleidingsbureau en hierdoor ook BTW vrijgesteld.
 
Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) Scholing
Projectburo Vrouw&Zorg verzorgt Kwaliteit en Onderwijs activiteiten op het gebied van ‘Vrouwenzorg’, met als specifiek aandachtsgebied:
- Voortplantingsgeneeskunde,
- Verloskunde & Gynaecologie en
- Perinatologie.
 
De Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) scholingen worden als incompanytraining aangeboden of op een van onze opleidingslocaties georganiseerd.
 
Doelgroepen voor onze scholingen zijn:
- Kraamverzorgenden
- 1'lijns verloskundigen
- 2'lijns Verloskundigen
- (O&G) verpleegkundigen
- AG(N)IO's
 

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) Activiteiten

- coaching bij en implementatie van kwaliteits-en scholingsprojecten
- verzorgen van incompany trainingen afgestemd op de eigen setting
- verzorgen van een gevarieerd cursusaanbod
- verzorgen en organiseren van simulatietrainingen en spiegelbijeenkomsten
- opzetten van E-toetsing en zelfevaluatie Kritische kennis
- begeleiding bij het opzetten en introduceren van accreditatie en portfolio beheer
- begeleiding bij en het opzetten van masterclasses, symposia, schaduwtuchtcolleges etc.
- ondersteuning bij de erkenningaanvraag in het kader van de CZO (College Ziekenhuisopleidingen).
 

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) Trainers

Vrouw&Zorg zet expertise in die afgestemd is op de specifieke aard van de vraagstelling.
Dit kan door inzet van een:
- vakinhoudelijke docent, trainer
- vakinhoudelijke onderwijsdeskundige
- expert c.q. projectmanager
 
Het overgrote deel van onze trainers en/of docenten is werkzaam in het specifieke praktijkveld waarin zij onderwijs geven.
Hierdoor is de transfer van theorie naar praktijk en vice versa tijdens de bijeenkomsten door onze trainers/docenten makkelijk te maken.
 

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg) Bijscholingen

De scholingen verlopen volgens een format dat gebaseerd is op een actieve houding van deelnemers.
Het klinisch redeneren aan de hand van casus en simulatie vindt men in veel van de bijscholingen terug.
Interactief uitwisselen van kennis en specifieke vaardigheden in de ‘Vrouwenzorg’ vormt een essentieel onderdeel van onze werkwijze.
Het opleidings- en ervaringsniveau van de doelgroep is bepalend voor het inhoudelijke niveau van de scholing.
 
Indien u vragen heeft naar aanleiding van het cursusaanbod dan kunt u zowel telefonisch als per email contact opnemen.
 
 
Vrouwenzorg- Verloskunde
Vrouwenzorg- Kraamzorg
Vrouwenzorg- Seksualiteit
Vrouwenzorg- Gynaecologie
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

Vrouw&Zorg (Vrouwenzorg)
Opleiding en Kwaliteit

KvK:34309405 0000


Contact

- Over Vrouw&Zorg PREZI
- Routeplanner

- Voorwaarden Algemeen
- AVG persoonsgegevens

- Accreditatiepunten KNOV / KCKZ / V&VN
 
- Klachtenprocedure

Disclaimer

    

 
Instellingsregistratie door:

  

 

Accreditatie diverse scholingen door:

     

Gecertificeerde trainers: